•  
 • Internetowe biuro podróży Gościnna Wieś
  Procedura Zamawiania

  1. Zapoznanie się i zaakceptowanie przez KLIENTA Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Turystycznych.
  2. Złożenie przez KLIENTA zamówienia za pomocą formularza zamówienia na stronie www.goscinnawies.pl lub za pomoca poczty elektronicznej, faxu lub listownie.
  3. Potwierdzenie zamówienia (lub odmowa potwierdzenia w przypadku braku miejsc) przez Internetowe Biuro Rezerwacji (w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia) pocztą elektroniczna lub telefonicznie.
  4. Wpłata przez KLIENTA zaliczki w wysokosci 30% ceny zamawianych usług turystycznych na rachunek AGENTA TURYSTYCZNEGO (w ciągu 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia - w tym czasie KLIENT ma wstępnie zarezerwowane miejsca pobytu w wybranym przez niego obiekcie).
  5. Wysłanie pocztą przez AGENTA TURYSTYCZNEGO pisemnego potwierdzenia zamówienia, które stanowi zarazem skierowanie na pobyt (w ciagu 3 dni od daty otrzymania zaliczki).

  UWAGI

  1. Wykonanie przez KLIENTA i AGENTA TURYSTYCZNEGO w/w czynności jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych.
  2. Internetowe Biuro Rezerwacji przyjmuje tylko zamówienia dotyczące obiektów skategoryzowanych, z którymi zawarło stosowne umowy agencyjne.
  3. Wpłata pozostałej kwoty w wysokosci 70% ceny zamawianych usług turystycznych dokonywana jest w pierwszym dniu pobytu bezpośrednio USŁUGODAWCY.

© oprogramowanie - tiamak; treść - Biuro Turystyczne "Gościnna Wieś"